Agnieszka Gruszkowska – jestem psychologiem (tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżka specjalizacyjna „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”) oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam również m.in. szkolenia z zakresu mediacji (Uniwersytet SWPS), metody „Dam radę!”; i „Jestem z Ciebie dumny!” (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, koncentrując się na kształtowaniu kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Marta Delig – Jestem fizjoterapeutą (tytuł magistra uzyskałam na Collegium Medicum, UMK w Bydgoszczy), posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi. Ukończyłam kilka kursów oraz szkoleń specjalizujących się w tematyce dziecięcej m.in. „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy”, Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kurs doskonalący w zakresie „Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi”, „Kurs pedagogiczny – terapia ręki”. Posiadam również kwalifikacje z zakresu nauki pływania oraz terapii w wodzie. Jestem również nauczycielem w Szkole Policealnej na kierunku Technik Masażysta. Staram się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, by jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy z dziećmi.

Patrycja Skierska – Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku ( Zdrowie Publiczne),Uniwersytetu Gdańskiego ( Psychologia) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ( Psychologia Kliniczna Chorego Somatycznie). Studiowałam psychologię między innymi w Belgii. Pracowałam w II Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Oprócz doświadczenia klinicznego ( kardiologia i onkologia) mój profil zawodowy ściśle związany był z pracą z dziećmi, młodzieżą jak również ich rodzinami biologicznymi, zastępczymi i adopcyjnymi. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jak również z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną. Zajmuję się diagnozą psychofizyczną, opiniowaniem jak również terapią. Prywatnie miłośniczka psów i podróży.

Liliana Leśniak – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, alalią, afazją, dysgrafią, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami genetycznymi. Na pierwszym miejscu w swojej pracy stawiam komfort i dobro pacjenta, dlatego wciąż poszerzam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach. W swojej pracy korzystam z wielu metod, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pola Czinczol – Jestem psychologiem (tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Sopocie – ścieżka specjalizacyjna kliniczna).
Ukończyłam szkolenie m.in: z metody SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania), ABC diagnozy psychologicznej, jestem także certyfikowanym edukatorem seksualnym.
Doświadczenie zbierałam w trakcie pracy na oddziale Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Progressus w Pucku.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak również z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, które nabyłam i nadal nabywam w trakcie pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Trąbkach Wielkich.
Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci. Moje zainteresowania zawodowe związane są również z funkcjonowaniem psychicznym młodzieży.

Dominika Leiszys – jestem logopedą ze specjalnością nauczycielską i neurologopedą ze specjalnością wczesnej interwencji logopedycznej. Oba kierunki ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Odbyłam także kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”, dzięki któremu jestem terapeutą behawioralnym.
Ukończyłam kurs z terapii miofunkcjonalnej („Mio-terapia z Gryziem”). Mam certyfikat z wykorzystywania technik tapingu w terapii logopedycznej. Odbyłam również kurs „Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji” i posiadam certyfikat z tworzenia i wprowadzania indywidualnego narzędzia do komunikacji – AAC.
Na przełomie lat 2021-2023 nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi jak i dziećmi neurotypowymi. Obecnie dalej nabywam doświadczenie w Przedszkolu Publicznym „Słoneczna Kraina” w Łęgowie. Głównie prowadzę terapie dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, alalią, afazją i ze spektrum autyzmu.
Moimi zainteresowaniami związanymi z zawodem są język migowy oraz arteterapia.