Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Pruszczu Gdańskim jest placówką, która świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i dorosłych. Prowadzi również terapię w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz Integracji Sensorycznej.

Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do ich potrzeb. Ofertę kierujemy również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób
zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci.

Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania oraz problemami z emocjami.

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci, gotowości szkolnej. Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia poprzez efektywne podnoszenie poziomu czytania, czytania ze zrozumieniem, pisania, zapamiętywania, koncentracji i odporności na stres. Diagnozujemy trudności dydaktyczne i emocjonalne.

Prowadzimy porady i konsultacje dla osób dorosłych, które borykają się z różnymi problemami, zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym oraz terapię dla par i małżeństw oraz całych rodzin.

Prowadzimy również bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, posiadających stosowną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez uprawnioną placówkę.

Nasza kadra to zespół znakomitych i wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, terapeutów integracji sensorycznej i rehabilitantów, logopedów i neurologopedów. Nasi specjaliści, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie, oferują pomoc zgłaszającym się do poradni dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Pruszczu Gdańskim zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia życzliwość, poufność i podmiotowe traktowanie. Stale poszerzamy naszą ofertę, by zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją.

Przyjmujemy odpłatnie, bez skierowania.