Diagnozujemy i wydajemy opinię o:

 • dysleksji,
 • dysgrafii,
 • dysortografii,
 • dyskalkulii,
 • innych trudnościach w uczeniu się,
 • zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • rozwoju psychofizycznym,
 • zaburzeniach emocjonalnych,
 • zaburzeniach lękowych,
 • depresji,
 • diagnozy poziomu inteligencji,
 • diagnozy rozwoju mowy
 • diagnozy logopedyczne,
 • diagnozy fizjoterapeutyczne.